Згода на обробку персональних даних в базі даних Інтернетсайту ТОВ "Бейбі Нест"

Ця згода є юридично обов'язковою угодою.

Я, Реєструючись на Інтернет сайті www.babynest.com.ua ТОВ "Бейбі Нест" в базі даних, надаю свою згоду, на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) моїх персональних даних Власника бази ТОВ "Бейбі Нест", та доручаю Власника в разі господарської необхідності повністю або частково опублікувати мої дані, відповідно до діючого регламенту іумов використання Інтернет порталу Власника

Надаючи дану згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та достовірність моїх персональних даних, вказаних при реєстрації nic-handle, їх своєчасне оновлення, а також зобов'язуюсь дотримуватись та виконувати законодавство України в сфері захисту персональних даних.

ТОВ "Бейбі Нест" має право надавати доступ та передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки.

Я підтверджую, що ознайомлений та згоден з тим, що:

Мета обробки

Метою обробки персональних даних є ідентифікація суб'єкта персональних даних, як партнера та/або контрагента при здійсненні господарських відносин, відповідно до статутної діяльності Володільця.

Обробка персональних даних

Інформація в базі даних ТОВ "Бейбі Нест" обробляється у суворій відповідності до законодавства України щодо захисту персональних даних.

Строк обробки персональних даних

Персональні дані будуть оброблятись тільки на час співпраці з ТОВ "Бейбі Нест", після закінчення господарських відносин персональні дані вважаються такими, для яких закінчився строк зберігання і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» підлягають знищенню в порядку передбаченому законодавством України щодо захисту персональних даних.

Права суб'єкта персональних даних

Мої права як суб'єкта персональних даних зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені відомий та зрозумілий.

Made on
Tilda